Νέα

Ανακαίνιση δαπέδου στο σαλόνι, σε βεράντες και μπάνια

Η ανακαίνιση του σπιτιού έγινε στα δάπεδα στο σαλόνι, στις βεράντες και τα μπάνια.

Στους εσωτερικούς χώρους τοποθετήσαμε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων 75*75 cm ρετιφικάτα (κομμένα με λέιζερ) στα οποία για καλύτερη τοποθέτηση χρησιμοποιήσαμε το αυτοαλφαδιαζόμενο σύστημα με σφήνες για τέλεια αποτελέσματα.

Στους εξωτερικούς χώρους τοποθετήσαμε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων 30*100 cm. Τα τοποθετήσαμε με αυτοαλφαδιαζόμενο σύστημα για σωστά αποτελέσματα. Οι ρύσεις ελέγχονται με αλφάδι για αποφυγή προβλημάτων.

Στο ένα μπάνιο έγινε τοποθέτηση πλακιδίων σε διάσταση 100*100 cm σε τοίχο και δάπεδο και στη ντουζιέρα 25*80 cm με σχέδιο.Η ντουζιέρα έγινε βυθιζόμενη και κτιστό σκαμνάκι.

Το άλλο μπάνιο έγινε με το πλακάκι δαπέδου 75*75 cm στο οποίο ακολουθήθηκαν όλοι αρμοί σε δάπεδο και τοίχο.Η ντουζιέρα έγινε βυθιζόμενη και τοποθετήθηκαν τα ίδια πλακάκια κομμένα σε λωρίδες 10*75 έτσι ώστε να έχουμε αντιολησθηκό αποτέλεσμα.

Καλέστε μας για προσφορά
Back to top